Kasvatusvisualisointi – Ajatuksia lasten ja nuorten kasvattamisesta -kirja

20,00 

Kasvatusvisualisointi – Ajatuksia lasten ja nuorten kasvattamisesta -kirja johdattaa lukijan kohtaamaan vanhemmat, valmentajat ja opettajat lapset ja nuoret arjessa nousseiden psykologisten ja kasvatuksellisten kysymysten äärelle. Tarkoituksenamme on mallintaa valmentamisessa tai kasvatuksessa käytettyjä syvempiä merkityksiä ja sidonnaisuuksia suhteessa arjen tekemisiin.

Kuvaus

Kasvatusvisualisointi – Ajatuksia lasten ja nuorten kasvattamisesta -kirja johdattaa lukijan kohtaamaan vanhemmat, valmentajat ja opettajat lapset ja nuoret arjessa nousseiden psykologisten ja kasvatuksellisten kysymysten äärelle. Tarkoituksenamme on mallintaa valmentamisessa tai kasvatuksessa käytettyjä syvempiä merkityksiä ja sidonnaisuuksia suhteessa arjen tekemisiin. Kasvatusvisualisointi on käytännön apukeino kasvatuksessa tai valmentamisessa esille nousseiden mahdollisuuksien tiedostamiseen. Sen avulla valmentajat/kasvattajat voivat tietoisesti visualisoida haluamansa tavan kasvattaa. Kasvatusvisualisointi perustuu pitkälti tavoitellun elämän mallintamiseen. Tässä julkaisussa olen kehittänyt NLP:stä tuttua mallintamisen näkökulmaa kasvatusvisualisointiin soveltuvaksi, jonka avulla valmentaja/vanhempi kykenee kehittämään taitojaan käsitellä kasvatustilanteita mielekkäällä tavalla oman mielensä tasolla. Mallintaminen on tietoista valintaa toiminnan muuttamiseksi kohti onnistumista korostavaa toimintaa. NLP:n asiantuntijat puhuvatkin onnistumisen mallintamisesta. Esimerkiksi kasvatuksen virheistä on täten mahdollista poisoppia. NLP korostaa myös mielen (ajattelun) ja kielen (vuorovaikutuksen) mallintamista. Niiden kehittämisen avulla jokaisen kasvattajan on mahdollista parantaa omaa tapaansa toimia kasvatuksen kentällä. Kirjassa sivutaan myös kaikille kasvattajille ennestään tuttua mallioppimista. Mallien merkitys on erittäin suuri kasvatuksessa. Lapsi ja nuori rakentaa todellisuutensa saamiensa mallien mukaan. Kasvattajien kannattaa pyrkiä aktiivisesti kasvatuksessaan onnistumiseen ja samalla välttää kasvatuksen sudenkuoppia. Parhaiten tämä tapahtuu myönteisellä tunnetasolla toimiessa, jolloin positiivista energiaa voidaan käyttää erilaisten tulosten saavuttamiseksi elämässä. Kasvatusvisualisointi on kasvatuksen ”kuivaharjoittelua”, jossa pyritään mielikuvatekniikkaa, visualisointia, hyväksi käyttäen kehittämään omaa mielenhallintaa. Kirja sopii luettavaksi sekä vanhemmille että lasten ja nuorten valmentajille.

error: Content is protected !!