Henkinen valmennus osa 3

40,00 

Henkinen valmennuson äärimmäisen tärkeä
osa lasten ja nuorten jalkapallovalmentajan
työtä. Kun valmentaja tunnistaa ja tiedostaa
omaa ammatillisuuttaan, hänellä on paremmat mahdollisuudet ohjata ja kehittää nuoria
pelaajia oikealla tavalla.
Vanhat sananlaskut, kuten ”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa” ja ”Sitä osataan, mitä
harjoitellaan”, sisältävät viisautta, joka pätee
myös valmennustyöhön. Valmentaja vaikuttaa suuresti siihen, mitä pelaajat oppivat ja
kuinka hyvin he kehittyvät. Siksi on tärkeää,
että jokainen valmentaja ja valmennustiimi
määrittelee selkeän valmennusfilosofian ja
asettaa arvot, joita noudattaa valmennuksessa.
Valmentajat voivat valmentaa omien käsitystensä ja näkemystensä mukaan. He päättävät, miten harjoitukset järjestetään, miten
he toimivat pelaajien kanssa eri ikävaiheissa
ja millaisia painotuksia he haluavat antaa eri
valmennuksen osille. Syvällisempi muutos ja
kehitys valmennuksessa ei kuitenkaan ole
mahdollista, ellei valmentaja kykene tiedostamaan omia käsityksiään ja arvioimaan niitä,
joiden pohjalta valmennusta toteutetaan.

Kuvaus

Henkinen valmennuson äärimmäisen tärkeä
osa lasten ja nuorten jalkapallovalmentajan
työtä. Kun valmentaja tunnistaa ja tiedostaa
omaa ammatillisuuttaan, hänellä on paremmat mahdollisuudet ohjata ja kehittää nuoria
pelaajia oikealla tavalla.
Vanhat sananlaskut, kuten ”Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa” ja ”Sitä osataan, mitä
harjoitellaan”, sisältävät viisautta, joka pätee
myös valmennustyöhön. Valmentaja vaikuttaa suuresti siihen, mitä pelaajat oppivat ja
kuinka hyvin he kehittyvät. Siksi on tärkeää,
että jokainen valmentaja ja valmennustiimi
määrittelee selkeän valmennusfilosofian ja
asettaa arvot, joita noudattaa valmennuksessa.
Valmentajat voivat valmentaa omien käsitystensä ja näkemystensä mukaan. He päättävät, miten harjoitukset järjestetään, miten
he toimivat pelaajien kanssa eri ikävaiheissa
ja millaisia painotuksia he haluavat antaa eri
valmennuksen osille. Syvällisempi muutos ja
kehitys valmennuksessa ei kuitenkaan ole
mahdollista, ellei valmentaja kykene tiedostamaan omia käsityksiään ja arvioimaan niitä,
joiden pohjalta valmennusta toteutetaan.

error: Content is protected !!