Yhteenkuuluvuus, kollektiivinen tehokkuus ja yhteistyö jalkapallojoukkueessa

40,00 

350 sivua, Tämä kirja sukeltaa syvemmälle jalkapal-
lon ytimeen, tutkien niitä käsitteitä ja teki-
jöitä, jotka tekevät joukkueesta enemmän
kuin pelaajiensa summan. Yksi tärkeimmistä
tekijöistä on yhteenkuuluvuus – se ainutlaa-
tuinen, voimakas side, joka yhdistää pelaa-
jat toisiinsa ja nostaa heidät uusiin ulottu-
vuuksiin.

Kuvaus

350 sivua, Tervetuloa kirjan pariin, joka tutkii yhteen-
kuuluvuuden, kollektiivisen tehokkuuden ja
yhteistyön merkitystä jalkapallossa! Jalka-
pallo on maailman suosituin urheilulaji, ja
sen lumo voi viedä pelaajat ja katsojat men-
nessään. Mutta mitä tapahtuu kentän ulko-
puolella? Miten pelaajat voivat saavuttaa
huippusuorituksia ja menestystä?

error: Content is protected !!