Henkistä valmennusta lapsille ja nuorille 1

40,00 

HENKINEN VALMENNUS
Saatesanat
Rakas lukija,
Haluan esitellä sinulle uuden kirjani, joka
käsittelee lapsille ja nuorille suunnattua
henkistä valmennusta. Mutta miksi päätin
kirjoittaa tämän kirjan? Taustani kattaa koko
työikäni toimimisen lasten ja nuorten paris-
sa eri rooleissa, kuten jalkapallovalmentaja-
na, sosiaali- ja nuorisotyöntekijänä, ammat-
tiauttajana sekä kouluttajana jalkapalloval-
mentajille ja haastavien nuorten kanssa
työskenteleville. Lisäksi olen julkaissut noin
16 erilaista lasten ja nuorten elämäntilantei-
ta käsittelevää kirjaa. Mutta ennen kaikkea
olen toiminut aktiivisena jalkapallovalmen-
tajana ja kohdannut elämäni aikana noin
10000 lasta ja nuorta jalkapallon parissa.

Kuvaus

HENKINEN VALMENNUS
Saatesanat
Rakas lukija,
Haluan esitellä sinulle uuden kirjani, joka
käsittelee lapsille ja nuorille suunnattua
henkistä valmennusta. Mutta miksi päätin
kirjoittaa tämän kirjan? Taustani kattaa koko
työikäni toimimisen lasten ja nuorten paris-
sa eri rooleissa, kuten jalkapallovalmentaja-
na, sosiaali- ja nuorisotyöntekijänä, ammat-
tiauttajana sekä kouluttajana jalkapalloval-
mentajille ja haastavien nuorten kanssa
työskenteleville. Lisäksi olen julkaissut noin
16 erilaista lasten ja nuorten elämäntilantei-
ta käsittelevää kirjaa. Mutta ennen kaikkea
olen toiminut aktiivisena jalkapallovalmen-
tajana ja kohdannut elämäni aikana noin
10000 lasta ja nuorta jalkapallon parissa.

error: Content is protected !!