E-kirja Mitä on Neuro Tanoke

20,00 

Mitä on Neurotanoke – Neurotanoke-teoria
Pelillistä osaamista ei takaa älykkäät aivot. Älykkyys ei suojaa järjettömältä pelaamiselta, ellei tiedä miten pitää pelata. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu ympäristön energiakentän virikkeiden määrä eli valmennusympäristön vuorovaikutuksien rikkaus, moninaisuus ja kerroksisuus. NeuroTanoke-valmennuksen tarkoituksena on kehittää vakaa ja laaja perusta urheilulliselle suorituskyvylle. Tämä toteutetaan käyttämällä monenlaisia ja erityisiä valmennuskeinoja, sekä poikkeavan laajaa liikekuvavarastoa. Jalkapallossa hyvän taitotason saavuttaminen kestää kauan. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä valmennuksesta mielekästä ja vaihtelevaa.

Tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu hermokytkentöjen kautta, jotka luovat uusia synapsisia ratoja jatkuvasti. Hermokytkentöjen muodostuminen tapahtuu oppimisprosessin kautta, informaation käsittelynä, jolloin eri tyyppisillä muisteilla ja niiden sisäisillä prosesseilla on keskeinen rooli. ”Mitä on Neurotanoke” -kirja kertoo valmennusmenetelmämme keskeisistä periaatteista.

Kuvaus

Tämän kirjasarjan ja www.neurotanoke.com sivujen avulla toimme TaNoKe-ideologian
2010-luvulle. Puristamme vuosien käytännön harjoituksen kirjojen ja nettisivujen kansien
väliin. NeuroTanoken ideana on yhdistää TaNoKe-valmennuksesta tuttuja ajattomia motorisia
ja koordinatiivisia pallonkäsittelyharjoitteita valtavalla vauhdilla kehittyvään neurotieteiden
tieteenalaan.

error: Content is protected !!