Lineaarinen ja nonlineaarinen taitovalmennusmalli

20,00 

Kuvaus

Johdanto……………………………………………………………………………….3
Hajautettu- vai blokkiharjoitus………………………………………………6
Lähtökohta valmentamiselle ………………………………………………..
18 Kohti ekologista valmentamista ………………………………………….19
Mitä ekologinen teoria huomioi ?………………………………………..25
MITKÄ KRIITTISET TEKIJÄT EROTTAVAT DYNAAMISEN
JÄRJESTELMÄTEORIAN MUISTA MOTORISEN
OHJAUKSEN JA KEHITYKSEN TEORIOISTA?………………………..31
DifferentiaaLinen oppiMinen……………………………………….33
Differentiaalinen oppiminen………………………………………………..43
Lasten harjoituksissa pitää olla myös hauskaa…………………….56
Urheilusuoritus saa kognitiivisia
tai informaatiovaikutteita…………………………………………………….61
avoimen silmukan ja suljetun silmukan
järjestelmän keskeiset erot………………………………………………….64
Vaihtelu ja yksitoikkoisuus harjoittelussa…………………………….69
Millaisella strategialla toimimme motorisen oppimisen
edistämisessä?…………………………………………………………………….70
Yksitoikkoisuus valmennuksessa hidastaa kehittymistä……….71
Valmennettavien itsemääräämisen mahdollisuuksista…………84

error: Content is protected !!