Kohti lapsiystävällistä valmennusta

20,00 

Tämä kirja sukeltaa syvemmälle jalkapal-
lon ytimeen, tutkien niitä käsitteitä ja teki-
jöitä, jotka tekevät joukkueesta enemmän
kuin pelaajiensa summan. Yksi tärkeimmistä
tekijöistä on yhteenkuuluvuus – se ainutlaa-
tuinen, voimakas side, joka yhdistää pelaa-
jat toisiinsa ja nostaa heidät uusiin ulottu-
vuuksiin.

Kuvaus

Lapsuus on seikkailun, löytöjen ja tutkimisen aikaa.
Jalkapallo mahdollistaa lapselle omanlaisensa maailmansa.
Jalkapallo on mahdollistaja – opas ja kumppani niinä vuosina,
jolloin opitaan pelaamisessa tarvittavat taidot.
Leikinomainen tutkiminen antaa lapsille mahdollisuuden kehittää
tärkeitä motorisia ja teknisiä taitoja.
Taitoja voi harjoitella ja tutkia niin kauan
kunnes ne onnistuvat.
Tällainen tekeminen ei anna pelkästään
mahdollisuuden hankkia taitoja, vaan myös
rohkaisee saamaan luottamusta, itsevar-
muutta ja pätevyyttä.
Toisin sanoen: Lapset alkavat sanoa itsel-
leen: ”Minä pystyn! Pystyn siihen!”
Suurin tavoitteemme on, että lapsi voisi elää
iloa tuntien jalkapallon parissa.
Jotta näin tapahtuisi, tulisi valmennuksen
täyttää seuraavat kohda

error: Content is protected !!