Henkistä valmennusta lapsille ja nuorille 2

40,00 

Rakas lukija,
Henkinen valmennus on äärimmäisen tär-
keä osa lasten ja nuorten jalkapallovalmen-
tajan työtä. Kun valmentaja tunnistaa ja tie-
dostaa omaa ammatillisuuttaan, hänellä on
paremmat mahdollisuudet ohjata ja kehit-
tää nuoria pelaajia oikealla tavalla. Vanhat
sananlaskut, kuten ”Niin metsä vastaa kuin
sinne huutaa” ja ”Sitä osataan, mitä harjoi-
tellaan”, sisältävät viisautta, joka pätee myös
valmennustyöhön. Valmentaja vaikuttaa
suuresti siihen, mitä pelaajat oppivat ja kuin-
ka hyvin he kehittyvät. Siksi on tärkeää, että
jokainen valmentaja ja valmennustiimi mää-
rittelee selkeän valmennusfilosofian ja aset-
taa arvot, joita noudattaa valmennuksessa.

Kuvaus

Rakas lukija,
Henkinen valmennus on äärimmäisen tär-
keä osa lasten ja nuorten jalkapallovalmen-
tajan työtä. Kun valmentaja tunnistaa ja tie-
dostaa omaa ammatillisuuttaan, hänellä on
paremmat mahdollisuudet ohjata ja kehit-
tää nuoria pelaajia oikealla tavalla. Vanhat
sananlaskut, kuten ”Niin metsä vastaa kuin
sinne huutaa” ja ”Sitä osataan, mitä harjoi-
tellaan”, sisältävät viisautta, joka pätee myös
valmennustyöhön. Valmentaja vaikuttaa
suuresti siihen, mitä pelaajat oppivat ja kuin-
ka hyvin he kehittyvät. Siksi on tärkeää, että
jokainen valmentaja ja valmennustiimi mää-
rittelee selkeän valmennusfilosofian ja aset-
taa arvot, joita noudattaa valmennuksessa.

error: Content is protected !!