”On olemassa pianonkantajia ja on olemassa myös pianonsoittajia.”

Valmentajalla on keskeinen merkitys siihen, minkälainen pelaaja valmennettavasta tulee. Valmentajan osaamisesta/hyvyydestä seuraa se, saavuttavatko valmennettavat potentiaalinsa. Oleellisinta on, että valmentajalla on hyvät tiedot ja taidot jalkapallovalmennuksessa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että valmentaja hallitsee hyvin kaikki ne jalkapallon osa-alueet, jotka vaikuttavat valmennettavan kehitykseen.

Hyvä valmennus on nykyaikaisten valmennusmetodien sisäistämistä. Oleellista on se, millaisia tavoitteita valmentaja kykenee asettamaan valmennettavilleen, kuinka paljon ne motivoivat tekemään työtä ja yrittämään. 
Valmentajan on tiedettävä valmennettavansa (lapsen/nuoren) kehityksen vaiheet ja osattava asettua heidän asemaansa valmennusmallien kehittämisen suhteen – jokaisessa kehitysvaiheessa.

Hyvät valmentajat muuttavat valmennustehtävät kutsuviksi, luoviksi ja stimuloiviksi toiminnoiksi, mikä puolestaan parantaa valmennuksen laatua. Valmennustyössä joutuu jatkuvasti tiedostamaan kuinka kaikki valmennettavat ovat erilaisia. Jokaisella on omat vahvat ja heikot puolensa – kykynsä ja oppimistapansa.

Hyvä valmentajuus käsittää myös kyvyn ottaa huomioon nämä yksilökohtaiset erot. Hyvän valmentajan on osattava mukauttaa valmennus jokaisen valmennettavan tarpeisiin. Juniorivalmentajan osaaminen mitataan siitä, millaisia pelaajia hän kykenee valmentamaan. Tässä merkityksessä valmentajalla on merkittävän suuri rooli pelaajien kehittämisessä.

error: Content is protected !!