Pienpelit

NeuroTanoken nettimaailmasta löytyy laaja pienpelimaailma, josta löytyy monipuolisia pienpelejä pelitaidon ja pelikäsityksen oppimiseen. Kun pienpelit osataan valita oikein, niiden pelaaminen antaa onnistumisen iloa, ahaa-elämyksiä ja lisää oppimista. Hyvä pienpeli on sellainen, joka antaa mahdollisuuden kehittää juuri niitä ominaisuuksia, joita halutaankin kehittää. Eri ominaisuuksien kehittämiseen on löydettävä niiden kehittämiseen sopivimmat pienpelit.
Pienpelien pelaamisen kautta kehitetään peruspelaamisen taitoja ja lisätään tietoa siitä, miten eri pelitilanteissa voidaan toimia. Pienpelien pelaamisen kautta voidaan hakea pallonhallintapeliä, nopeita vastaiskuja, syöttökulmia, pelin painopisteen vaihtoja, nopeita seiniä, syöttöjä kolmannelle pelaajalle, erilaisia syöttökombinaatioita, pienessä tilassa pelaamista ja erilaisia puolustuspelaamisen ratkaisumalleja. Pienpelien pelaamisen kautta voidaan vaihe vaiheelta oppia pelaamaan isoa peliä pienissä paloissa. Pienpelien kautta voidaan harjoitella erilaisia teemoja tukevia harjoituksia, joissa pelaajat oppivat tunnistamaan pelitilanteita ja löytämään niihin sopia peliä edistäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja.
Pelikäsitys
Pelikäsitys on laaja kokonaisuus, jota voidaan pitää pelaajan taitona ratkaista pelin perustilanteita pallon kanssa ja ilman palloa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi 1vs1-, 2vs1- ja 3vs2- tilanteet. Pelkistettynä pelikäsitys on pelaajan kykyä edistää joukkueen voittamista. Se voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: pelin ymmärtämiseen, pelin lukemiseen ja ratkaisuntekoon. Pelaajan pelikentällä tekemillä päätöksillä on valtava merkitys pelin kulkuun. Tehokkaita päätöksiä tekevän pelaajan sanotaan omaavan hyvä pelikäsitys. Pelikäsitys tarkoittaa kykyä kerätä pelistä informaatiota ja käyttää sitä hyödyksi erilaisten pelissä vastaan tulevien valintatilanteiden ratkaisemiseksi. Pelikäsitys on aina yhteydessä yksilötaitoon, pelitaitoon ja taktiikkaan.
Pelikäsitykseen sisältyvä päätöksenteko edellyttää jatkuvaa ympäristön havainnointia. Tämän vuoksi pelaajan lajitekniset taidot tulee olla sellaisella tasolla, että katseen pitäminen kenttätapahtumissa on mahdollista tilanteessa kuin tilanteessa. Pelitilanteiden muuttuessa tulee pelaajan kyetä nopeasti erottamaan ratkaisun teon kannalta oleellinen aisti-informaatio.

Pelikäsitys on laaja kokonaisuus, joka näkyy pelissä pelaajan tekeminä ratkaisuina. Sitä voidaan pitää pelaajan taitona ratkaista pelin perustilanteita pallon kanssa ja ilman palloa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi 1vs1, 2vs1 ja 3vs2 tilanteet. Pelkistettynä pelikäsitys on pelaajan kykyä edistää joukkueen voittamista. Se voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: pelin ymmärtämiseen ja lukemiseen sekä ratkaisuntekoon.
Pelin ymmärtäminen on pelin tavoitteiden ja joukkueen yhteistyön periaatteiden sisäistämistä. Käytännössä siis toimintaa neljässä eri pelilanneroolissa joukkueen pelitavan mukaisesti. Tarkoituksenmukaisten ratkaisujen teko edellyttää, että pelaaja ymmärtää oman roolinsa osana joukkueen toimintaa ja hahmottaa oman toimintansa vaikutukset pelin kulkuun. Pelin ymmärtämiseen sisältyy myös pelaajan kyky suhteuttaa omat taidot ja fyysiset ominaisuudet tilanteessa vaadittavaan ratkaisuun.
NeuroTanokessa käytetään pelikäsityksen opettamisessa tällä hetkellä kahta kirjaa: Pelikäsityksen kehittäminen, sekä Lasten ja nuorten pelikäsityksen kehittäminen. Myös Pienpeli -kirjassa ja Mikä on NeuroTanoke -kirjassa on käsitelty runsaasti pelikäsityksen kehittämistä.

 

error: Content is protected !!