Harjoittelemme peliä varten. Valmennuksessa on otettava huomioon havainnoinnin, päätöksenteon ja teknisen suorituksen osuus harjoittelussa. 

Pelaamme niin kuin harjoittelemme. Uskomme, että meillä Suomessa on mahdollista nostaa valmennuksemme vaatimustasoa ja harjoitteiden kognitiivista vaativuutta. Miten liitämme harjoitteemme osaksi peliä, niin että valmennettavat ymmärtävät mitä heiltä odotetaan? 

 

error: Content is protected !!