Lasten ja varhaisnuorten kanssa toteutettu plyometrinen harjoittelu on hyvin erilaista kuin aikuisten kanssa tehdyt vastaavat harjoitukset. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että plyometrinen harjoittelu lukeutuu pääasiassa nopeusvoiman harjoittelun alle ja nopeusvoiman hankinnan aika (herkkyyskausi) ajoittuu murrosiän jälkeen. Etenkin kasvuiässä ongelmaksi muodostuu se, että kova harjoittelualusta kehittää paremmin, mutta liian nopea iskutusmäärän kasvu kovalla alustalla altistaa vammoille ja rasituksille. Tämän vuoksi kaikenlaisten hyppy- ja nopeusharjoitusten kanssa pitää olla tarkkana ja tiedostaa miten nopean pituuskasvuvaiheen aikana kannattaa harjoitella.

Tästä huolimatta myös lasten ja varhaisnuorten kanssa tehty plyometrinen harjoittelu on erityisen hyödyllistä, jos se osataan tehdä käytännön tasolla lasten valmennuksen ehdoilla ja oikeassa progression muodossa. Lapsia tai varhaisnuoria valmennettaessa kysymys on kimmoisasta lähtönopeudesta, kontaktiajasta ja liikkeelle lähdöistä. NeuroTanokessa plyometrinen harjoittelu on yhä enemmän synonyymi minkä tahansa hyppimistä sisältävän harjoittelun kanssa. Videoiltamme löytyykin runsaasti tämän tyyppisiä harjoituksia, joita voidaan soveltaa valmennusohjelmaan vaihtelevasti erilaisten tarpeiden mukaisesti. Näitä harjoituksia ovat muun muassa erilaiset hypyt, loikat, matalat pudotushypyt, aitojen yli hypyt sekä ponnistukset, joissa tapahtuu jatkuvaa liikettä ja iskua. Videoillamme esitetään sekä yhden että kahden raajan harjoitteita. Näissä harjoitteissa on tärkeää huomioida, että liikeradan tulisi myös tapahtua sekä eteenpäin, että sivusuunnassa. NeuroTanokessa tällaiselle harjoittelulle pohjan luo perusteellinen liiketaitovalmennus, jossa kiinnitetään runsaasti huomiota lähtöasentoihin, pysähtymisiin, alastuloihin, ponnistamiseen jne. Esimerkiksi laskeutumisvaiheen ja eksentrisen lihassupistuksen hallitseminen on äärimmäisen tärkeää ja siksi ensimmäisen askeleen tekniseen toteuttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Suurin syy plyometrisissa harjoitteissa syntyville loukkaantumisille on juurikin huono kyky hallita laskeutumisvaihetta.

error: Content is protected !!