Koordinaatio ja rytmi: Tarkoittaa yhteen kytkemistä. Ihmisen liikkeissä
koordinaatio tarkoittaa pään, kehon ja raajojen liikkeiden tavoitteen
mukaista, sekä sulavaa yhdistämistä, jossa lihaksiston yhteistoiminta on
hyvin ajoitettua ja sujuvaa.

Rytmikoordinaatiota kehittävät harjoitteet:
Näiden harjoitteiden avulla kehitetään lihasten oikea-aikaista toimintaa ja
tarkoituksen mukaista liikkumista suhteessa rajoitettuun tilaan sekä aikaan.
Rytmikoordinaation kehittyessä lihasten oikea-aikainen käyttöönotto
(lihasten jännittymis- ja rentoutumisvuorottelu) ja liikkeen taloudellisuus
paranevat.
Liikkeiden yhdistämistä (yhdistelykykyä) kehittävät nopeusharjoitteet
Harjoitteiden tarkoituksena on opittujen liikkeiden soveltaminen nopeaan
vauhtiin ja vaihtuviin tilanteisiin. Liikkeiden yhdistämistä
(yhdistelykykyä) kehittävät nopeusharjoitteet koostuvat nopeutta ja
rytmikoordinaatiota vaativista harjoitteista. Nopeusharjoitteiden
tarkoituksena on tehokkaan ja nopean suunnanmuutoksen tekeminen
vaadittuun tilaan ja aikaan.
Poikkeavan laajan liikekuvavarastomme avulla on mahdollista omaksua
taitopelaajalle tarvittava liikekuvamallisto – taitopelaajalle ominaiset
”aivot” ja ”keho”, joka myöhemmin vaikuttaa myönteisesti pelikäsityksen
ja vaikeampien taitojen oppimiseen.
Tanokevideoilla on poikkeavan runsas valikoima koordinatiivisia liikkeitä,
joita voidaan käyttää hyvin monella tavalla peliasentojen ja erilaisten
liikevalmius ominaisuuksien kehittämiseksi. Videoiden antamilla
malliliikkeillä kehitetään frekvenssinopeutta, kehon ja jalkojen
toiminnallisuutta, lajivoimaa, sekä tekniikkakestävyyttä.
Koordinaatioharjoitteet ovat olleet jo vuosikausia Tanokevalmennuksessa
tehokas harjoitusmuoto

error: Content is protected !!