Kehonhallinta ja liiketaidot
Kehonhallinnalla tarkoitetaan vartalon asentojen ja liikkeiden hallintaa. Jalkapallon pelaamisessa liikkeiden säätely perustuu useiden aistijärjestelmien sekä hermo- ja lihasjärjestelmän yhteistoimintaan. Myös aikaisemmat kokemukset, sekä kyky ennakoida ja reagoida tilanteisiin vaikuttavat suorituksen lopputulokseen. Hyvässä kehonhallinnassa aistitoimintojen, hermoston ja lihaksiston toiminta näyttäytyy sujuvina, tarkoituksenmukaisina ja turvallisina liikesuorituksina. Hyvän koordinaatiokyvyn omaava pelaaja suorittaa liikkeet hallituilla liikeradoilla ja -laajuuksilla.
Jalkapallon pelaamisen taustalla on aina tietynlaiselle ja tietyntasoiselle pelaamiselle – hermostoomme rakentunut moniosainen toiminnallinen neurojärjestelmä. Tämä järjestelmä on ennen kaikkea harjoittelun tulosta. NeuroTanoken näkökulmasta katsottuna jalkapallo on erittäin tekninen ja taitopohjainen laji, mikä asettaa suuria fysiologisia vaatimuksia keholle. Jotta valmennettava oppisi pelaamaan mahdollisemman hyvin, hänen on opittava oikeanlaiset perustaidot, liiketaidot, kehonhallinta ja koordinatiiviset taidot. Jalkapalloilijan on kyettävä tekemään nopeita päätöksiä pelitilanteissa, liittyen muun muassa suunnanmuutoksiin, peliasentoihin, syöttökulmiin ja muihin teknistaktisiin ratkaisuihin. Liike muuttuu runsaan harjoittelun myötä jalkapallossa tarvittaviksi asennoiksi, koska monipuolisten ja runsaiden liikekuvamallien toistamisen kautta niiden määrä kasvaa voimakkaasti. Tietyn koordinatiivisen tason saavutettua neuromuskulaarinen osaaminen on niin suurta, ettei se enää vaikuta koordinointivalmiuksiin, jonka vuoksi tällaista oppimista voidaan kutsua järjestelmälliseksi uudistamiseksi, motoriseksi kokemukseksi tai liikekuvapankiksi.

Jotta tällainen taso saavutettaisiin, on harjoittelulla oltava jatkuva vaste koordinatiivisessa kapasiteetissa eli on oltava jotain, jota tietoisesti kehitetään. Näin tulkittuna motorinen oppiminen on osa koordinointivalmiuksien koulutusta.
Kullekin urheilusuoritukselle on olemassa optimaalisin liikevaihtoehto (= taloudellisin ja tehokkain liikemalli).
Optimaalinen urheilusuoritus vaatii hermolihas- ja liikejärjestelmältä hyvin pitkälle hioutunutta ja synkronoitua kineettisen ketjun yhteistoimintaa. Niinpä hyvin opitut ja sisäistetyt perusliiketaidot ja mallit luovat perustan kaikille onnistuneille urheilusuorituksille ja liikesarjoille.

 

Tasapaino: Tarkoittaa kykyä ylläpitää erilaisia asentoja eli mukauttaa kehon painopiste liikkuvaan tai paikallaan olevaan tukipintaan.

Koordinaatio ja rytmi: Tarkoittaa yhteen kytkemistä. Ihmisen liikkeissä koordinaatio tarkoittaa pään, kehon ja raajojen liikkeiden tavoitteen mukaista, sekä sulavaa yhdistämistä, jossa lihaksiston yhteistoiminta on hyvin ajoitettua ja sujuvaa.
Rytmikoordinaatiota kehittävät harjoitteet
Näiden harjoitteiden avulla kehitetään lihasten oikea-aikaista toimintaa ja tarkoituksen mukaista liikkumista suhteessa rajoitettuun tilaan sekä aikaan. Rytmikoordinaation kehittyessä lihasten oikea-aikainen käyttöönotto (lihasten jännittymis- ja rentoutumisvuorottelu) ja liikkeen taloudellisuus paranevat.
Liikkeiden yhdistämistä (yhdistelykykyä) kehittävät nopeusharjoitteet
Harjoitteiden tarkoituksena on opittujen liikkeiden soveltaminen nopeaan vauhtiin ja vaihtuviin tilanteisiin. Liikkeiden yhdistämistä (yhdistelykykyä) kehittävät nopeusharjoitteet koostuvat nopeutta ja rytmikoordinaatiota vaativista harjoitteista. Nopeusharjoitteiden tarkoituksena on tehokkaan ja nopean suunnanmuutoksen tekeminen vaadittuun tilaan ja aikaan.
Poikkeavan laajan liikekuvavarastomme avulla on mahdollista omaksua taitopelaajalle tarvittava liikekuvamallisto – taitopelaajalle ominaiset ”aivot” ja ”keho”, joka myöhemmin vaikuttaa myönteisesti pelikäsityksen ja vaikeampien taitojen oppimiseen.
Tanokevideoilla on poikkeavan runsas valikoima koordinatiivisia liikkeitä, joita voidaan käyttää hyvin monella tavalla peliasentojen ja erilaisten liikevalmius ominaisuuksien kehittämiseksi. Videoiden antamilla malliliikkeillä kehitetään frekvenssinopeutta, kehon ja jalkojen toiminnallisuutta, lajivoimaa, sekä tekniikkakestävyyttä. Koordinaatioharjoitteet ovat olleet jo vuosikausia Tanokevalmennuksessa tehokas harjoitusmuoto.

 

 

 

 

error: Content is protected !!