Henkinen valmennus – Pelaajan vanhempi

 

Kuskaa, Kannusta ja Kustanna on varmaan tuttu ohjeistus. Tällä sivulla löydät hieman lisää ajattelua vanhemman roolista lapsen harrastuksen tukemisessa.

SISÄINEN MOTIVAATIO

Tärkein kivijalka urheilijan kehityksen kannalta on sisäinen
motivaatio ja innostus urheilua kohtaan. Sisäisesti motivoitunut urheilija osallistuu toimintaan sen itsensä
vuoksi ja urheilemisen motiiveina ovat ilo ja myönteiset
tunnekokemukset joita toiminta saa aikaan. Sisäisen motivaation lähteenä on tarve kokea pätevyyttä,
autonomiaa ja yhteenkuuluvuutta.

VINKKEJÄ VANHEMMILLE

Kunnioita lapsen ja nuoren halua. Oma futisharrastus motivoi lasta, tuottaa iloa, palkitsee nimenomaan häntä ja saa haluamaan lisää.

Vanhemman on tärkeä miettiä mitä haaveita hänellä itsellään on ja erottamaan sen, mikä on omaa ja mikä nuoren unelmaa. Nuoren tulisi urheilla vain itsensä takia, ei kenenkään muun.

Vanhemman oma esimerkki ja innostus äärimmäisen tärkeää.
Osallistuva tuki vahvistaa nuoren itsetuntoa ja itseluottamusta, vähentää kilpailuahdistusta ja vahvistaa myös lapsen ja vanhemman keskinäistä suhdetta.

Anna työrauha valmentajalle eli lasten kuullen ei tulisi kritisoida valmentajaa. Nauti vanhemmuuden tuomista iloista ja anna valmentajan valmentaa!

LASTA TUET PARHAITEN:

I LOVE TO WATCH YOU PLAY!

ON SIISTIÄ KATSOA KUN SÄ PELAAT!

 

Teesit vanhemmille:

1. NeuroTanoke-valmennuksessa noudatetaan kokonaisuuden lakia, jolloin valmennettavan halutaan harjoittelevan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Meille liian aikaisin asetetut kilpailulliset tavoitteet ovat oikotie onneen. Tämän vuoksi me haluamme elää yhteydessä tähän hetkeen sen perusteella, mitä tietynikäinen ja tietynoloinen valmennettava tarvitsee. Näin päästään parhaiten yhteyteen valmennettavan todellisen kehitysvaiheen ja kasvun kanssa. Jos valmennettavalla on koko ajan stressi ja huoli päällä kehittymisestään hän ei voi kehittyä riittävän luovaksi pelaajaksi. Lasten valmennuksessa toteutettu kiireellinen eteneminen ja alituinen tarve kostautuu myöhemmin. NeuroTanokessa henkinen kasvu on sitä, että valmennettava oppii tuntemaan itsensä ja hyväksymään itsensä täydellisesti, sinä kokonaisuutena jota hän on.

2.  Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret uneksivat, leikkivät ja uskovat kehitykseensä. Vuosien varrella olemme tiedostaneet, kuinka paljon taitojen kehittäminen vaatii harjoittelua. Sitkeän harjoittelun kautta onnistutaan kesyttämään pallo ja saamaan keho tottelemaan haluttuja liikkeitä ja asentoja.

 3. Lapsi ja nuori valmennettava on kaiken sen tulos, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Meille on ensisijaisen tärkeää, että valmennettavan halu kehittyä jalkapallossa lähtee hänestä itsestään. Emme voi pakottaa kenestäkään tulevan jalkapalloilija, vaan meidän on annettava jokaisen kokea NeuroTanoke hänestä lähtevien ilojen, surujen ja yrittämisen kautta. Tämä jos joku luo harmoniaa, vapautta ja todellista oppimista. Sydämen kutsun seuraaminen luo parhaan mahdollisuuden nousta seuraavalle tasolle. Tämä halu tekee valmennettavasta herkemmän huomaamaan ne asiat, jotka hänen on mahdollista oppia ja korjata. Näiden asioiden välttely harjoittelussa saa aikaiseksi sen, että lapsi tai nuori tulee kompastumaan jossakin vaiheessa esimerkiksi taitojen puutteeseen. NeuroTanoke valmennuksen avulla lapsi ja nuori löytävät omat kykynsä ja lahjansa ja lahjoittavat ne peleissä joukkueidensa käyttöön. Ilman todellista syvää halukkuutta pelata ja harjoitella jalkapalloa kehitys pysähtyy paikoilleen. Halukkuus on eksistentiaalinen voima, joka valmennettavat kurkottamaan päämääriin ja unelmia kohti. Yhä useampi Tanoke-koulun käynny nuori on lähtenyt Eurooppaan pelaamaan jalkapalloa. Näytämme entistä enemmän siltä, mitä olemme.

4. Pitkäaikainen kokemuksemme lasten ja nuorten valmennuksessa ja jatkuva innovatiivinen kehitystyö antaa mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa valmennusta lapsikeskeisestä näkökulmasta. Olemme harmoniassa tämän hetken kehityksen kanssa emmekä tulevaisuuden kanssa. Lapsi ja nuori kasvaa ja kehittyvät tässä ja nyt. Videopankkimme ja kirjamme tukevat lapsen harjoittelua monella tavalla ja antavat mahdollisuuden harjoitella jatkuvasti uusia liikekuvamalleja. NeuroTanoke-valmennuksessa valmennettavilla on tukenaan poikkeavan laaja liikekuvamallisto ja valmennusta ohjaava pedagogia. 

 

error: Content is protected !!